Close

Photos

Some Recent Photos

آموزشهای بادیگاردی

بادیگاردها اغلب در زمینه تاکتیکهای سلاح های گرم، مبارزه های غیرمسلح، رانندگی تاکتیکی، و کمکهای اولیه آموزش دیده اند. در واحدهای چند منظوره(مانند محافظت از رئیس دولت) یک یا چندین محافظ آموزشهایی در زمینه وظایفی خاص، از قبیل: آماده سازی یک تیم محافظ اسکورت، غربالگری و کنترل جمعیت ، یا جستجو برای مواد منفجره یا دستگاه های نظارت الکترونیکی دارند (میکروفونهای شنود). محافظین همچنین نحوه کار با پرسنل امنیتی دیگر را برای کنترل کردن تهدید، ارزیابی خطر، و آنالیز نقاط ضعف امنیتی بالقوه یاد می گیرند.

محافظین یاد می گیرند که چطور ساختمانها و جایگاهها را قبل از رسیدن مشتری بررسی کنند، خروجیها و ورودیها را تعیین می کنند، نقاط ضعف امنیتی بالقوه را پیدا می کنند، و کارکنان را ملاقات می کنند (به طوری که مهاجم نمی تواند خود را به عنوان یکی از کارکنان جا بزند). به علاوه، محافظان یاد می گیرند که تحقیقات را به چه شکلی انجام دهند که از تهدیدهای بالقوه بر علیه مشتری آگاهی یابند، به وسیله ارزیابی کاملی از تهدیدهای پیش روی کارفرما، از قبیل اعتراض یک گروه تندرو یا فرار از حبس شخصی که یک تهدید شناخته شده است. همچنین مامور حفاظت نزدیک یاد می گیرد که چطور در شرایطی با تهدیدهای جدی مشتری را اسکورت کند.

ارتش در بسیاری از کشورها آموزش حفاظت از نزدیک را برای اعضای نیروهای مسلح خود ارائه می دهد کسانی که برای کار به عنوان بادیگارد افسران یا سران دولتی انتخاب می شوند. همچنین برنامه هایی جهت آموزش محافظان شخصی وجود دارد که آموزش در همه جنبه های حفاظت نزدیک را ارائه می دهد و شامل جنبه های قانونی حفاظت کردن (به عنوان مثال استفاده از زور، استفاده از نیروی مرگبار، چگونگی اسکورت کردن مشتری، رانندگی کردن و جستجو کردن تسهیلات و وسایل نقلیه، و غیره).

این حرفه مستلزم بدست آوردن سطح c آموزش های ریل بادیگاردی  است بعلاوه گواهینامه کمکهای اولیه قبل از آن صادر گردیده باشد. بیشتر موسسات بریتانیایی نیز این شرایط را دارا می باشند حتی اگر عملیات خارج از بریتانیا باشد و در ایران نیز به همین شکل می باشد.