Close

Photos

Some Recent Photos

انواع محافظ

 

  • بادیگارد واقعی (Real Bodyguard)  
  • بادیگارد نمایشی (Show Bodyguard)

 

 

۱- بادیگارد واقعی (Real Bodyguard)

بادیگاردهای واقعی با گذراندن آموزش های:

۱- آموزش پایه محافظت اشخاص مهم

۲- تاکتیکهای تیراندازی با سلاحهای گرم

۳- رانندگی محافظتی

۴- آموزش دفاع شخصی

۵- آموزش سیستم مبارزه ترکیبی

ممکن است غیر مسلح یا با سلاحی غیرمرگبار مانند اسپری فلفل، باتون باز شونده، یا شوکر ( نوعی اسلحه بی حس کننده ساده) یا با سلاحی مرگبار مانند تفنگ دستی، و در مورد محافظ دولتی برای یک نوع سازمان سرویس مخفی، اسلحه کمری ماشینی مسلح شوند. بعضی از محافظان مثل آنهایی که از افسران عالی رتبه دولتی محافظت می کنند یا آنهایی که در محیطهای پرخطر مانند مناطق جنگی عملیات انجام می دهند تفنگهای قدرتی برای کمک به آنها در حفظ امنیت فرمانده هانشان حمل می کنند از قبیل تفنگهای تک تیرانداز و تفنگهای ساچمه ای.

محافظان واقعی که از مدیران (بیشتر در معرض خطر هستند) محافظت می کنند احتمالا جلیقه های نجاتی از قبیل جلیقه های کولاری یا سرامیکی می پوشند. محافظان همچنین سپرهای بالستیکی دیگری دارند مانند کیفهای تقویت شده ی کولاری، در حالی که بی ضرر هستند، می توان برای حفاظت رئیس از آن استفاده کرد. رئیس همچنین احتمال دارد در موقعیتهایی با خطر بالا جلیقه ضدگلوله به تن کند.

*بادیگارد واقعی ۳ سطح دارد: C,B,A

 

۲- بادیگارد نمایشی (Show Bodyguard)

آموزش بادیگارد نمایشی شامل موارد زیر می باشد:

۱- آموزش دفاع شخصی و حفاظت از مشتری در مواقع اضطراری

۲- آموزش چگونه نگاه کردن

۳- آموزش چگونه راه رفتن

۴- آموزش چگ.نه ایستادن و نحوه ملاقات

۵- آموزش استقبال  از مشتری

۶- آموزش چگونه پیاده کردن مشتری از ماشین

۷- آموزش هدایت مشتری  به محل مورد نظر

*بادیگارد نمایشی فقط ۱ سطح دارد.