Close

Photos

Some Recent Photos

مسئولیتهای بادیگارد

زمانی که برنامه سفر مشخص شد، یک یا چند تن از بادیگاردها به مکان های مورد نظر برای چک کردن جاده ها جهت اتفاقات غیرمنتظره (کار کردن در جاده، تغییر مسیر، خطوط مسدود شده) و چک کردن محل مورد نظر عازم می شوند و نیاز است محل به سبب میکروفونهای شنود چک شود و امنیت تسهیلات (ورودیها، خروجیها) بررسی شود. به علاوه بادیگاردها اسامی کارکنانی که با مشتری در ارتباط هستند را خواهند دانست، همچنین پیشینه این افراد به طور الکترونیکی به شکلی ساده چک می شود. بادیگاردها اغلب در زمینه تاکتیکهای سلاح های گرم، مبارزه های غیرمسلح، رانندگی تاکتیکی، و کمکهای اولیه آموزش دیده اند و در واحدهای چند منظوره (مانند محافظت از رئیس دولت) یک یا چندین بادیگارد آموزشهایی در زمینه وظایفی خاص، از قبیل آماده سازی یک تیم بادیگارد اسکورت، غربالگری و کنترل جمعیت ، یا جستجو برای مواد منفجره یا دستگاه های نظارت الکترونیکی دارند (میکروفونهای شنود). بادیگاردها همچنین نحوه کار با پرسنل امنیتی دیگر را برای کنترل کردن تهدید، ارزیابی خطر، و آنالیز نقاط ضعف امنیتی یاد می گیرند.

بادیگاردها یاد می گیرند که چطور ساختمانها و جایگاهها را قبل از رسیدن مشتری بررسی کنند، خروجیها و ورودیها را تعیین می کنند و نقاط ضعف امنیتی را پیدا می کنند و کارکنان را ملاقات می کنند (به طوری که مهاجم نتواند خود را به عنوان یکی از کارکنان جا بزند). به علاوه بادیگاردها یاد می گیرند که تحقیقات را به چه شکلی انجام دهند که از تهدیدهای بر علیه مشتری آگاهی یابند، به وسیله ارزیابی کاملی از تهدیدهای پیش روی مشتری، (همانند اعتراض یک گروه تندرو).

ارتش در بسیاری از کشورها آموزش حفاظت از نزدیک را برای اعضای نیروهای مسلح خود ارائه می دهد، کسانی که برای کار به عنوان بادیگارد افسران یا سران دولتی انتخاب می شوند. همچنین، برنامه هایی جهت آموزش بادیگاردهای شخصی وجود دارد که آموزش در همه جنبه های حفاظت نزدیک را ارائه می دهد و شامل جنبه های قانونی حفاظت کردن (به عنوان مثال استفاده از زور، استفاده از نیروی مرگبار) چگونگی اسکورت کردن مشتری، رانندگی کردن و جستجو کردن می باشد.