Close

Photos

Some Recent Photos

نقش بادیگارد

نقش یک بادیگارد به چندین عامل بستگی دارد. اولا، به نقش ارائه شده بادیگارد در تیم حفاظت نزدیک بستگی دارد. می تواند یک بادیگارد راننده باشد یا یک مامور حفاظت نزدیک (کسی که مشتری را اسکورت می کند) یا بخشی از یک واحد کمکی که پشتیبانی را فراهم می کند از قبیل تشخیص بمب های دست ساز، تشخیص شنودهای الکترونیکی، نظارت بر ضد تک تیرانداز، امکانات از پیش تعیین شده و چک کردن پیشینه افرادی که با مشتری در تماس هستند. دوما، نقش بادیگارد به میزان خطری که مشتری با آن مواجه است بستگی دارد. محافظت بادیگارد از مشتری در معرض خطر ترور بر نقشهای متفاوتی تمرکز خواهد داشت.