Close

Photos

Some Recent Photos

نمایندگی

فرم ثبت نام در سازمان جهانی بادیگاردی

 سازمان جهانی بادیگاردی از سرتاسر جهان نماینده می پذیرد:

  • مدارک مورد نیاز
  • هزینه های نمایندگی

۱- مدارک مورد نیاز:

– نمایندگی به اشخاصی که مدارک مورد نیاز و آموزشهای مقدماتی ما را گذرانده باشد ارائه می شود.

– نمایندگی به اشخاصی که سابقه خدمت در سپاه، ارتش، پلیس، یگان ویژه را دارند ارائه می شود.

– نمایندگی به اشخاصی که از کشور خودشان مجوز داشته باشند ارائه می شود.

– نمایندگی به اشخاصی که توسط یکی از سازمانهای معتبر بادیگاردی آموزش دیده باشند ارائه می شود.

۲- هزینه های نمایندگی:

هزینه های نمایندگی (۱ساله: ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)

هزینه های نمایندگی (۳ساله: ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)

هزینه های نمایندگی (۵ساله:  340/000/000ریال)

سیستم پرداخت

لطفا کلیک نمائید تا به سیستم ثبت نام و درگاه پرداخت آنلاین متصل شوید