Close

Photos

Some Recent Photos

عضویت

فرم ثبت نام در سازمان جهانی بادیگاردی

اگر شما مایل به عضویت هستید، لطفا این صفحه را مطالعه فرمائید و به سامانه پرداخت متصل شوید

عضویت

سازمان جهانی بادیگاردی یک سازمان غیر دولتی در بخش های خصوصی و عمومی است، بادیگاردی شخصی برای دارندگان رتبه های سیاسی، دیپلماتیک و افرادVIP، روسای بخش دولتی و خصوصی، بازیگران، بازرگانان و سایر کسانی که در معرض خطر هستند می باشد.

    • ما می پذیریم عضویت افرادی را که آموزشهای پایه ما را گذرانده باشند.
  • ما می پذیریم عضویت اشخاصی را که پیشینه ای از ارتش، نظامی، پلیسی و نیروهای ویژه داشته باشند.

هزینه های عضویت در سازمان جهانی بادیگاردی:

۱- هزینه عضویت ۱ ساله: ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲-  هزینه عضویت ۲ ساله: ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳-  هزینه عضویت ۳ ساله: ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ریال

سیستم پرداخت

لطفا کلیک نمائید تا به سیستم ثبت نام و درگاه پرداخت آنلاین متصل شوید