Close

Photos

Some Recent Photos

ملزومات شغلی بادیگارد

بادیگاردان اغلب در شیفتهای طولانی کار می کنند و شیفتها شامل شیفتهای عصر، آخر هفته ها و تعطیلات می باشد. از آنجایی که بادیگاردها مشتری هایشان را در تمام فعالیتهایشان دنبال می کنند، مکان کاریشان جلسات رسمی داخلی یا وقایع اجتماعی در گردهمایی های بیرونی یا کنسرت هاست. بادیگاردها اغلب مجبور هستند با ماشین، موتورسیکلت، قطار و هواپیما به منظور همراهی مشتری مسافرت کنند و در بعضی موارد سفرهای بین المللی مورد نیاز است، این بدان معنی است که بادیگارد باید مدارک کافی برای مسافرت داشته باشد.

بادیگاردها اغلب پیشینه ای در نیروهای مسلح، پلیس یا سرویسهای امنیتی  دارند، البته این ضروری نیست، به جز مواردی که بادیگاردها از سران دولتی حفاظت می کنند. در بعضی کشورها این نوع بادیگاردها باید در برنامه های آموزشی بادیگاردی ارتش آموزش ببینند. ارتش در گشت پیاده و کاروان اسکورت از طریق درگیری های مناطق شهری یا جنگهایی مانند جنگ افغانستان، عراق، ساحل غربی، ایرلند شمالی، بیروت، کشور باسک و دیگر مناطقی که تحت استرس بالایی به وسیله دشمنان نامتعارف برای غیرنظامیان است تجربه هایی کسب کرده است که البته هماهنگی زمانی برای تمرین کردن در چنین شرایطی دشوار می باشد، معمولا این قبیل شرایط برای همچین حرفه هایی مناسب نمی باشد یا بیشتر در شرایطی  با استرس کمتر و محیطهای آشنا این آموزشها نمایان می شود.

بادیگاردها باید از نظر فیزیکی آماده باشند، با دید خوب و قدرت شنوایی بالا، و ظاهر موجه و قابل قبولی باید داشته باشند، به خصوص برای حفاظت نزدیک اشخاص والا مقام و سران دولتی، گواهینامه رانندگی نیز مورد نیاز است. به طوری که بادیگارد می تواند به عنوان راننده و بادیگارد دو منظوره باشد. در بریتانیا و دیگر کشورها بادیگاردها باید گواهینامه رانندگی یا مدرکی داشته باشند که حاوی هویت و سوء پیشینه باشد و برای بادیگارد بودن در یک آژانس حفاظتی سران دولتی، بادیگارد مجبور خواهد بود پیشینه خوب و تائیدیه های وفاداری زیادی ارائه دهد.

بادیگاردها باید هوشیار و مراقب باشند، و برروی کارشان تمرکز کنند، علی رغم سردرگمی هایی مانند خستگی. به علاوه، آنها باید قادر باشند به عنوان عضوی از یک تیم کار کنند، با وظایف محول شده، یا قادر باشد به طور مستقل کار کنند، و اگر نیاز به پاسخ دادن بود باید فی البداعه جواب مناسبی را ارائه دهد. بادیگاردها باید قادر باشند به طور ذاتی شرایط خطرناک را تشخیص دهند و تحت فشار آرامش خودشان را حفظ کنند. بادیگارد باید هنگام ایفای نقش، حس ایثارگری و فداکاری بالایی داشته باشد. از آنجایی که بادیگارد مجبور است در مواقع لازم با نیروهای امنیتی دیگر همکاری و هماهنگی داشته باشد، از قبیل پلیس محلی یا نگهبانهای امنیتی دیگر نیاز است مهارتهای ارتباطی خوبی داشته باشد. بخاطر اینکه بادیگاردها مشتری را در طول روز همراهی می کنند، بادیگارد باید در مورد زندگی شخصی و خصوصی مشتری رازدار باشد، بدان معنی است که بادیگارد مجبور است درایت نشان دهد و محرمیت را حفظ کند.