Close

Photos

Some Recent Photos

اخبار

اولین سمینار حفاظت شخصی

 اولین سمینار آشنایی با حفاظت شخصی در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۶ برگزار می گردد. شایان ذکر است در این سمینار آموزش عملی سلاح گرم توسط اساتید مطرح فدراسیون تیراندازی انجام میگیرد که با تائید و ثبت نام می توانند در دوره های تیراندازی شرکت نموده و مدرک رسمی دریافت نمایند. این سمینار با اساتید مطرح بین المللی و […]

Read More...